Ποια είναι τα 1.200 MW φωτοβολταικών που σώζονται από την αναστολή!

Μπορεί το νομοσχέδιο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το ΥΠΕΚΑ να παγώνει κάθε διαδικασία σύνδεσης για νέα φωτοβολταικά ως το τέλος του 2013, ωστόσο 1.000 με 1.200 MW «σώζονται» από την αναστολή. Ποια είναι αυτά; Πρόκειται για όσα έχουν υπογράψει συμβάσεις σύνδεσης με τη ΔΕΗ ή συμβάσεις πώλησης με ΛΑΓΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ. Αυτά είναι και τα μόνα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν απρόσκοπτα και δεν επηρεάζονται από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Αντίθετα «παγώνουν» μέχρι νεωτέρας γύρω στα 3.800- 4.000 MW από το σύνολο των 5.000 MW φωτοβολταικών σχεδίων που έχουν πάρει άδειες από τη ΡΑΕ ή όρους σύνδεσης από τη ΔΕΗ και δεν έχουν υλοποιηθεί. Οι ταρίφες τις οποίες θα κλειδώσουν τα «τυχερά» έργα συνολικής ισχύος 1.000-1.200 MW θα είναι εκείνες που θα ισχύουν κατά τη στιγμή της ηλέκτρισής τους. Με δεδομένο ότι το ΥΠΕΚΑ ετοιμάζει και αλλαγή στις ταρίφες, οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας έχουν και το ανάλογο ρίσκο. Δεν μπορούν δηλαδή να γνωρίζουν με ποια τιμή θα πληρωθούν. Υπάρχει ωστόσο η πρόσφατη γνωμοδότηση της ΡΑΕ (τα βασικά στοιχεία της οποίας έχει αποκαλύψει το Εnergypress) που δίνει ένα βασικό προσανατολισμό. Ποιους επομένως αφορά η αναστολή; Όσους είχαν πάρει άδεια από τη ΡΑΕ ή όρους σύνδεσης από τη ΔΕΗ πριν την απαγόρευση εξέτασης νέων αιτημάτων που επήλθε τον Αύγουστο του 2012, και οι οποίοι δεν έχουν ακόμη προσέλθει να πληρώσουν για να υπογράψουν τη σύμβαση με τη ΔΕΗ ή τη σύμβαση πώλησης με ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Αυτοί είχαν μέχρι τώρα περιθώριο 3 έτη. Με το νομοσχέδιο παγώνει κάθε διαδικασία μέχρι και το τέλος του 2013, ενώ παραμένει άγνωστο το τι ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια.

12 ερωταπαντήσεις για τα βασικά σημεία του ν/σχεδίου…

Σχετικά με τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου το «Energypress» ετοίμασε 12 ερωταπαντήσεις για να γίνουν πιο κατανοητές οι αλλαγές.

 1. Ποιοι εξαιρούνται της αναστολής ; Τα οικιακά φωτοβολταικά, και οι αυτοπαραγωγοί. Ότι όμως περισσεύει από τη δική τους κατανάλωσης δεν θα μπορούν να το πωλούν όπως κάνουν σήμερα, αλλά θα απορροφάται στο σύστημα δωρεάν.
 2. Αυξάνεται η έκτακτη εισφορά επί του τζίρου για κάποιες κατηγορίες φωτοβολταικών ; Ναι. Καθορίζεται στο 40% η έκτακτη εισφορά επί του τζίρου για φωτοβολταικά με κλειδωμένες ταρίφες πριν την 31η Ιανουαρίου του 2012 και τα οποία τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την έναρξη ισχύος του μεσοπρόθεσμου (Νοέμβριος 2012) με το οποίο και θεσπίστηκε το μέτρο. Καθορίζεται επίσης στο 37% για όσα είχαν κλειδώσει ταρίφα μετά την 31η Ιανουαρίου του 2012 και τέθηκαν σε δοκιαμστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.
 3. Σε τι ύψος προσδιορίζεται η εγγυητική επιστολή ; Μειώνεται κατά 50% περίπου από τα αρχικά νούμερα, και καθορίζεται από 10.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ/ MW. Το μέτρο ξεκινάει από την 1/5/2014, και όχι άμεσα όπως το αρχικό κείμενο του περασμένου Δεκεμβρίου.
 4. Διατηρούνται τα τέσσερα κλιμάκια ; Φυσικά. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται, ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε μεγαβάτ (MW), σε 60.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος έως και 1 MW, μειούμενου αναλογικά για ισχύ μικρότερη του 1 MW, σε 30.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 1 MW έως και 10 MW, σε 20.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 10 MW ως και 100 MW και 10.000 για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 MW.
 5. Μπορεί να επιστραφεί σε κάποιον η εγγυητική επιστολή που κατέβαλε ; Βέβαια. Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν από την υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης για φωτοβολταϊκά επιστρέφονται μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου επενδυτή προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθμού. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί το πολύ εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.
 6. Με την υποβολή της δήλωσης λύνονται οι σχετικές συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθμού στο δίκτυο ; Ναι, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου των μη διασυνδεδεμένων Νησιών ή το σύστημα.
 7. Τι ισχύει για το τέλος διακράτησης ; Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, αν τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας ο επενδυτής δεν είχε ακόμη εκτελέσει το έργο, τότε θα επιβαρύνονταν με ετήσιο τέλος διακράτησης ύψους 1.500 ευρώ ανά μεγαβάτ, υποχρέωση μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Πλέον το ετήσιο τέλος διακράτησης μειώνεται στα 1.000 ευρώ /MW.
 8. Τι προβλέπεται για τα μεγάλα υδροηλεκτρικά ; Εξαιρούνται της υποβολής τόσο εγγυητικής επιστολής όσο και τέλους διακράτησης. Κι αυτό γιατί τα μεγάλα υδροηλεκτρικά δεν επιδοτούνται με εγγυημένη τιμή.
 9. Εισπράττουν ένα είδος «μπόνους» στο λογαριασμό τους όσα νοικοκυριά κατοικούν σε περιοχές με ΑΠΕ ; Ακόμη όχι, παρ’ ότι εδώ και χρόνια έχει ψηφιστεί σχετική διάταξη. Αιτία ότι δεν είχε καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει ο επιμερισμός. Στο εξής, θα πιστώνονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού όσων οικιακών καταναλωτών διαμένουν σε περιοχές με ΑΠΕ, τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά 1% από την προ ΦΠΑ τιμή πώλησης της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.
 10. Μπορεί να καθορίζει ο εκάστοτε υπουργός ΠΕΚΑ τις ταρίφες από μόνος του ; Ναι, πλέον δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό ΠΕΚΑ να καθορίζει τις τιμές αποζημίωσης της ενέργειας για νεοιεισερχόμενους σταθμούς κάθε τεχνολογίας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με υπουργική απόφαση. Σήμερα για να αναπροσαρμοστεί η εγγυημένη τιμή κάποιας τεχνολογίας, πρέπει να κατατεθεί σχετικός νόμος στη Βουλή, διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα.
 11. Τι προβλέπεται για τις γαίες υψηλής παραγωγικότητας ; Με νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής έργων διασύνδεσης σε τέτοιες γαίες.
 12. Υπάρχει πρόβλεψη για τις μικρές ανεμογεννήτριες ;   Ναι, καθιερώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μέσα από ένα νέο ειδικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα αφορά εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για σταθμούς συνολικής ισχύος μέχρι 50 kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανομής.
endergy
Η πορεία της endergy ξεκινά στο εργαστήριο Αεροδυναμικής του Ε.Μ.Π. (www.ntua.gr) το 1997 κατά την διάρκεια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των στελεχών της στον τομέα της αιολικής ενέργειας.
Η συνέχεια περιλαμβάνει δραστηριοποίηση στην σχεδίαση και ανάπτυξη αιολικών πάρκων καθώς και στην αεροδυναμική ανάλυση και σχεδίαση ανεμογεννητριών.
 1. Ανδρέας Τζαναβάρας Απάντηση

  Oι όποιες μονομερείς φορολογήσεις ΜΟΝΟ κυρίως επί των 100KW ΑΠΕ Φ/Β, κατά την άποψή μου, είναι αντισυνταγματικές . Δεν ακολουθούνται οι θεμελιώδης αρχές της αναλογικότητας , της ίσης μεταχείρισης, της αντικεμενικότητας κλπ.αλλά και της ισονομίας. Οι επιβολές φόρων θα καταπέσουν άμεσα στα διοικητικά δικαστήρια, και στην χειρότερη περίπτωση στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, εάν η Ελληνική δικαιοσύνη παραβλέψει τις βασικές έννοιες και υποχρεώσεις της, σχετικά με την απόδοση της έννοιας του ΔΙΚΑΙΟΥ. Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ όλα αυτά που συμβαίνουν και κυρίως επί των Φ/Β ισχύος 100 KW. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης ενός Φ/Β 100KW είναι επιχειρηματίας , αλλά ο ιδιοκτήτης τριών ή δύο κατοικιών με ΄30 ή 20 KW δεν είναι; Δηλαδή οι οικονομικές δυσχέρειες του ΛΑΓΗΕ προέρχονται κατά κύριο λογο από τους σταθμούς Φ/Β των 100KW ; ευχαριστώ….

Δηλώστε ενδιαφέρον

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

News, Articles, Νέα, Φωτοβολταϊκά, Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών, Εταιρίες Φωτοβολταϊκών, Mετατροπείς (inverters) Φωτοβολταϊκών, Βάσεις στήριξης Φωτοβολταϊκών
eXTReMe Tracker